". "". ($i == $ile ? "
" : "")."\n"; $i < $ile ? $i++ : $i = 1; } ?>

copyright 2005 

Wszystkie prawa zastrzeżone