Cyprian Kamil Norwid

XCI. SPOWIEDŹ

GLADIATOR"Ojcze Janie!..." odmówiłem danin

Bogom rzymskim - jak Wy nas uczycie:

Przesz słowa Twe jestem chrześcijanin,

Choć gladiator - przez całe me życie!*Cóż? uczynię, skoro na zabawę

W cyrk mię rzucą... życia?... nie wybieram -

Tylko, Ojcze! mam od dziecka wprawę,

Że (bywało) lwy głodne rozdzieram.*Cóż? mi każesz, bym począł - gdy może

Bez-umyślnie - gdy może z nałogu

Wcisnę ręce lwu, jak dwie obróże,

I poklasną m n i e!... nieczuli Bogu!..."OJCIEC"Synu! ufaj - nie na śmierć Pan woła,

L e c z n a ś w i a d k i i gody wieczyste -

Samson nie był wyrzutkiem Kościoła!"* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *GLADIATOR

"Alleluja!... Te salutant, Christe..." 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone