Dedykacja

XCVIII. KRYTYKA

(WYJĘTA Z CZASOPISMU)

VW - złożone ze stu rzeczy drobnych -

Wyszło - - Kolega nasz (n i e s p r a c o w a n y

Krytyk) źle wróży z utworów podobnych!...

- Takowej wszakże dalecy odmiany,

W n i e s p r a c o w a n y m czasopiśmie naszym,

Zapowiedzianą przyszłością nie straszym.*Literatura kwitnie - mamy dużo

Poetów - lubo są umysły pewne,

Które - zboczywszy - zboczeniem też wróżą.*Wiersz - kwitnie u nas; kwitną rymy śpiewne

Woni rodzimej - jak zielona fletnia;

I czują u nas z dala wiew trucizny. -

- Satyra wtedy muzę uszlachetnia,

Skoro się głównie rzuca na obczyzny

Naleciałości chore z krajów owych,

Gdzie naszych wiosen brak konwalijowych!*Od jadu nawiań tych ogół bronimy

I c h r z e ś c i j a ń s k i e o b u r z e n i e m a m y

D l a s e n s u... zdradnie odzianego w rymy -

Kwilisz? poeto?... kwilże nad c z a s a m i,

Nad f a t a l n o ś c i ą... nad z b i e g i e m w y p a d k ó w:

Łzę nawet kanąć możesz, jak łzę rosy,

Łzę safirową na safir bławatków,

Zefirem chyląc ku ziemi niebiosy - -

- Płacz!!... lecz jeżeli ból jest gorzki?... niemniej

W książce on może brzmieć lżej i przyjemniej,

Rytm powodując dla słuchaczów miły

(Skąd nazwy w i e s z c z ó w-k r z y ż a lub - m o g i ł y,

Co w nawałności lśnią nam z wierzchu Cyklad),

Tych niechaj Autor używa za przykład!...*Jak na Leandra czekająca Hero,

Zapala światłość i nuci jej: "p r o w a d ź!" -

Tak my: surowość, lecz i światłość szczerą

Zwykliśmy dla piór obłędnych szafować -

Autor nie wie: że jedną literą

Zatracić można i można zachować!...*Poeta?... jeżli poetą prawdziwie...

Żyć pierwej musi w tym samym żywiole,

Który rozlewa potem w swoim śpiewie.

- Nie mają tętna wymarzone bole

Ni burz opisy przy biurowym stole...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PS: Chwalić możemy niejedną końcówkę,

Zaciętą kształtnie - - bruk broszury ditto...

Można ją nabyć oprawną lub zszytą -

Owdzie i owdzie - - jedna - za złotówkę. 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone