POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA KRONIKA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


  ARCHIWUM  
Kategorie wydarzeń
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Biznesowe

Klubowe

Odbywające się online
 
 
12-05-2020     - 20-09-2020  
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Papież | The Pope
ZAPRASZA
Mocak Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
+48 12 263 40 01
http://www.mocak.com.pl
office@mocak.pl
miejsce:
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej
/ Museum of Contemporary Art
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
12 maja, 11.00 - 20 września, 11.00
» Wystawy różne
„Papież”
Artyści: Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Peter Fuss, Volker Hildebrandt, Marcin Maciejowski, Wojciech Plewiński, Mateusz Sarzyński, The Krasnals, Piotr Uklański
Kurator: Delfina Jałowik
Koordynator: Mirosława Bałazy
Czas trwania: 12.5–20.9.2020
Miejsce: Galeria Beta

„Papież” to kolejna wystawa prezentująca różnorodne wypowiedzi artystyczne odnoszące się do biskupa Rzymu. Pierwsza miała miejsce w 2014 roku. Teraz, z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły (1920–2005), Jana Pawła II, Muzeum przygotowało prezentację poświęconą w całości fenomenowi jego osoby.
Punkt wyjścia wystawy stanowią prace z Kolekcji MOCAK-u – dzieła Rafała Bujnowskiego i Volkera Hildebrandta. Skupiają się one na masowej produkcji wizerunków papieża, kulcie przedmiotów, z którymi miał styczność, oraz na sposobie prezentacji przez media istotnych dla jego pontyfikatu wydarzeń.
Te prace zostają dopełnione dziełami skupiającymi się na różnych aspektach obecności Jana Pawła II w świadomości społecznej. Z jednej strony odnoszącymi się do wydarzeń z czasu jego pontyfikatu: pielgrzymek do ojczyzny (Wojciech Plewiński, Hubert Czerepok) czy zamachu na jego życie w 1981 roku (Edward Dwurnik, Mounir Fatmi), z drugiej – pokazującymi, jak obrazy kreowane przez media utrwaliły się w naszej świadomości (Marcin Maciejowski, The Krasnals). Najbardziej oczywistym przejawem fascynacji Janem Pawłem II jest komercjalizacja jego wizerunku – adoracja postaci poprzez produkty mające umacniać kult (Peter Fuss). Inny przykład stanowi chęć budowania wspólnoty poprzez udział w tworzeniu portretu papieża (Piotr Uklański). Kontrowersyjny wymiar fenomenu Jana Pawła II pojawia się, kiedy jego wizerunek zostaje umieszczony na ciele w formie tatuażu (Mateusz Sarzyński).
Wystawie towarzyszy polsko-angielska publikacja zawierająca tekst kuratorski, krótkie biogramy artystów biorących udział w wystawie oraz esej Stanisława Obirka, antropologa kultury, który ukazuje fenomen Jana Pawła II w kontekstach historycznym, religijnym i kulturowym.

//
'The Pope'
Artists: Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Peter Fuss, Volker Hildebrandt, Marcin Maciejowski, Wojciech Plewiński, Mateusz Sarzyński, The Krasnals, Piotr Uklański
Curator: Delfina Jałowik
Co-ordinator: Mirosława Bałazy
Running: 12 May – 20 September 2020
Venue: Beta Gallery

'The Pope' is a further exhibition that brings diverse artistic responses to the bishop of Rome. The previous show took place in 2014. Today, on the occasion of the centenary of the birth of Karol Wojtyła (1920–2005), known to the world as John Paul II, the Museum has prepared a presentation devoted in its entirety to the phenomenon of the Polish Pope.
The starting points of the exhibition are works from the MOCAK Collection by Rafał Bujnowski and Volker Hildebrandt, which highlight the industry of mass-produced images of the Pope and the cult of objects that he had come into contact with, as well as the manner in which the important events of his pontificate were presented by the media.
The exhibition also comprises works that focus on different aspects of the presence of John Paul II in the public awareness. Some refer to events that marked the Pope’s pontificate, such as his pilgrimages to Poland (Wojciech Plewiński, Hubert Czerepok) and the attempt on the Pope’s life in 1981 (Edward Dwurnik, Mounir Fatmi), others show how images created by the media have taken hold in our minds (Marcin Maciejowski, The Krasnals). The most obvious manifestation of the popular fascination with John Paul II is the commercialisation of his image – the adoration of the Pope through products intended to fuel the cult (Peter Fuss). Another example is the drive to build a community through a shared effort in creating a portrait of John Paul II (Piotr Uklański). The cult reaches a controversial dimension when the image of the Pope is placed directly on the body in the form of a tattoo (Mateusz Sarzyński).
The exhibition is accompanied by a publication in Polish and English comprising the curatorial text, concise biographical notes of the participating artists, and an essay by the cultural anthropologist Stanisław Obirek, who presents the phenomenon of John Paul II in historical, religious and cultural contexts.
_________
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau
Patroni Medialni | Media Patrons: RMF Classic, Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane24, Tygodnik Przegląd, Krakow In Your Pocket, Niezła Sztuka, LoveKraków.pl, Magazyn Kontakt

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – Instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow Kraków

www.mocak.pl
_________
Prace wykorzystane w animacji | works used in the animation:

Wojciech Plewiński, fotografia z pielgrzymki Jana Pawła II do Warszawy | Photograph from John Paul II’s pilgrimages to Warsaw, 1987, courtesy W. Plewiński

Rafał Bujnowski, „Papież” | 'Pope' , 2002, olej / płótno | oil / canvas, 50 × 40 cm, Kolekcja MOCAK-u | MOCAK Collection

Mateusz Sarzyński, bez tytułu | untitled, 2017, fotografia | photograph, courtesy M. Sarzyński

The Krasnals, Whielki Krasnal, „Papież Jan Paweł II leworęcznie błogosławiący” | 'Pope John Paul II Gives a Left-Handed Blessing', 2011, olej / płótno | oil / canvas, 55 × 46 cm, kolekcja prywatna | private collection

mat. MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej / Museum of Contemporary Art
https://mocak.pl/
https://www.facebook.com/events/574408276528479/
Miejsce:
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej
/ Museum of Contemporary Art
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
Godz.
12 maja, 11.00 - 20 września, 11.00
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 
Papież | The Pope

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2020


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury