Kraków Zaprasza
 
Zmiana formuły Portalu
Zanim Polacy pozwą Sądy za bezprawie...?
Jak wypalono Archiwum Miejskie w Krakowie?
 
Zanim Polacy pozwą Sądy za bezprawie...?

Artur Łoboda Kraków                                                08.02. 2024 r.
Polskie Niezależne Media
(Zarejestrowane w Rejestrze Dzienników
i Czasopism pod numerem Pr 164/10)
...


Szanowna Pani Anna Dumas
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie


Trzecie zapytanie w Trybie Prawa Prasowego


Dnia 2 stycznia 2024 roku wezwałem Prezes Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Krakowie do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w Trybie Prawa prasowego.

Wniosłem o podanie następujących informacji:

1. Ile Skarg Obywateli wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku?

2. Ile Skarg Obywateli Sędziowie WSA w Krakowie uznali za uzasadnione w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku i nakazano Urzędom naprawienie wyrządzonych szkód?

3. Ile Skarg Obywateli w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku dotyczyło działalności wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa?
(Alternatywnie - jako pozwany Urząd Miasta Krakowa proszę traktować Skargi wobec Gminy Miejskiej Krakowa.)

4. Ile Skarg Obywateli wobec Urzędu Miasta Krakowa - w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku zostało uznanych za zasadne i nakazano Urzędowi naprawienie poczynionych szkód?
(Alternatywnie - jako pozwany Urząd Miasta Krakowa proszę traktować Skargi wobec Gminy Miejskiej Krakowa.)

5. W ilu wypadkach Sędziowie WSA w Krakowie uznali siebie za organ niewłaściwy do rozpatrywania Skarg obywateli wobec Urzędu - w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku?

6. W ilu wypadkach Sędziowie WSA w Krakowie uznali siebie za organ niewłaściwy do rozpatrywania Skarg obywateli wobec Decyzji Urzędników Miasta Krakowa (alternatywnie Gminy Miejskiej Kraków) w okresie od 1 stycznia 2013 roku - do 31 grudnia 2022 roku?

Dnia 12 stycznia otrzymałem od Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej - Andrzeja Irla wymijającą odpowiedź.

Względem zapytania 1 i 2 odesłał mnie do "zestawieniach statystycznych na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie pod adresem Statystyki WSA - Sprawozdania - Naczelny Sad Administracyjny (nsa.gov.pl)".

To nie jest żaden adres internetowy i nie przyjmuję takiej odpowiedzi.
W kwestii pozostałych pytań stwierdził, że "WSA w Krakowie nie prowadzi urządzeń ewidencyjnych w których zawarte byłyby dane żądane przez Pana w wymienionych punktach".

Na koniec otrzymałem informację "że w uzyskaniu przez Pana danych żądanych w punkcie 4. wniosku, pomocna może być Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/querv"

Jednak to był BŁĘDNY adres bo końcówka winna brzmieć "query" (zapytanie) a nie "querv" (konserwacja)Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej zażądał ode mnie "wskazania okoliczności", że żądane przeze mnie informacje są "szczególnie istotne dla interesu publicznego".
Cytuję:

"Dostęp do takich informacji jest przy tym możliwy w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U.2022.902). Proszę zatem o wskazanie w terminie 7 dni okoliczności, które taki interes publiczny mogłyby uzasadnić, oraz o złożenie podpisu pod wnioskiem - w terminie 7 dni - pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w ww. zakresie."


I na to udzieliłem jasnej odpowiedzi w następującej formie:

"22 lata temu Prezydentem Krakowa został były - komunistyczny Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W krótkim czasie "skrzyknął" swoich - byłych studentów i współpracowników - i wspólnie z nimi zorganizował na terenie Krakowa grupę przestępczą, która dokonywała ogromu matactw.
Fałszowano mapy geodezyjne, Uchwały Rady Miasta Krakowa, bezprawnie pozbawiano Mieszańców Krakowa ich własności i na to wszystko przymykali oko Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie!

W ten sposób Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stał się STRUKTURĄ PRZESTĘPCZĄ współdziałającą z Jackiem Majchrowskim!

Dopiero rozbicie struktury przestępczej w krakowskim środowisku Sędziów, Prokuratorów i Adwokatów może doprowadzić do ujawnienia przyczyn spalenia Archiwum Miejskiego w Krakowie.

Najprostszym i pierwszym krokiem do ujawnienia skali przestępczości zorganizowanej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie - jest STATYSTYKA odrzuconych Skarg Obywateli.
A ta jest z pewnością porażająca na niekorzyść Sędziów."

Tak więc rozbicie grupy przestępczej działającej w Wymiarze Prawa i Urzędzie Miasta Krakowa jest wystarczającym powodem dla dobra "interesu publicznego", bym taką informację otrzymał.

Jest to szczególnie istotne dzisiaj - gdy toczy się "wojna na górze" polskiego sądownictwa, a więc w Trybunale Konstytucyjnym, który jest najbardziej skorumpowaną instytucją Sądownictwa.
No - może na drugim miejscu po Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.


Ujawnienie struktury przestępczej działającej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie jest WYSTARCZAJĄCYM uzasadnieniem dla mojego wezwania o udzielenie informacji publicznej.

Chcę by Krakowianie mieli niepodważalny dowód, że ich Prawa były DEPTANE w WSA w Krakowie!

I chcę by pozywali o odszkodowanie za SĄDOWE BEZPRAWIE tak - jak dziś pozywają banki za oszukańcze - tak zwane "kredyty frankowe".


Pozwolę sobie zauważyć, że to ja odkryłem iż banki NIGDY nie dysponowały żadnymi frankami szwajcarskimi i równo 10 lat temu opublikowałem tą informację w Polskich Niezależnych Mediach namawiając "fankowiczów" do wystąpienia na drogę sądową wobec banków.

Opublikowałem również wiele innych informacji o bezprawiu w Aparacie Władzy.

Jest to moje ostatnie wezwanie.
W przypadku dalszej odmowy udzielenia odpowiedzi napiszę Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a później do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zrobię wszystko - by patologia w WSA w Krakowie została rozgłoszona po świecie.

Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury
25-03-2024
 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |   TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja


 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 
 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury